Přístup k vědomí. Je to soubor nástrojů a procesů, které jsou navrženy tak, aby každému více otevřely vědomí. Vědomí nehodnotí.

Vyzkoušejte, jak na vás působí slova na těchto stránkách? Lehce nebo těžce?Co je pro vás pravdivé, vždy cítíte lehce. Co není vaší pravdou, cítíte těžce.