Co je Access Consciousness®?

04.06.2023

Access Consciousness je komplexní a holistický přístup k osobnímu rozvoji a transformaci, který se zabývá tím, jak zlepšit kvalitu života a dosáhnout většího povědomí o sobě samém a svém okolí. 

Je to moderní metodika osobního rozvoje a transformace, která se zaměřuje na osvobození mysli od omezení a předsudků, čímž umožňuje jedincům dosáhnout většího vědomí a svobody ve svém životě. 

Tato metoda využívá různé nástroje, otázky a energie k tomu, aby pomohla lidem rozpustit bloky a otevřít se novým možnostem. Je to jako cesta k objevování vlastní autentičnosti a vytváření života, který si přejete. 

Access Consciousness je zábavný, protože nabízí nekonvenční a kreativní přístup k transformaci, který zahrnuje humor a lehkost. Je srozumitelný, protože se zaměřuje na praktické a konkrétní kroky, které lze použít v každodenním životě. Pomáhá lidem žít bez omezení a dosáhnout většího štěstí a naplnění.

Je to soubor nástrojů a procesů, které jsou navrženy tak, aby každému více otevřely vědomí. Vědomí které nehodnotí. 

Tento koncept byl vyvinut Garym Douglasem a Dr. Dainem Heerem a zahrnuje různé nástroje, techniky a filozofie, které mají pomoci jednotlivcům osvobodit se od omezení, která jim brání v plnění svého potenciálu.

Hlavními pilíři Access Consciousness jsou:

1. **Otázky**: Access Consciousness klade velký důraz na kladení otázek. Otevřené otázky vám pomáhají rozšířit váš pohled na svět a najít nové možnosti. Místo hledání odpovědí se zdůrazňuje důležitost kladení otázek, které vás vedou ke změně.

2. **Tělo**: Věnuje se též tělu jako zdroji moudrosti. Předpokládá, že tělo má vlastní vědomí a že posloucháním svého těla můžete dosáhnout lepšího zdraví a vědomí o sobě samém.

3. **Energie**: Access Consciousness se také zabývá energiemi, které ovlivňují naši realitu. Pomocí různých technik a procesů se snažíte odstranit negativní energie a otevřít se pozitivním změnám.

4. **Bewusstseinsklassen**: Jedním z klíčových nástrojů jsou takzvané "Bewusstseinsklassen" (třídy vědomí), kde se setkávají jednotlivci, aby se učili, cvičili a sdíleli své zkušenosti. Tyto třídy zahrnují různé techniky a procesy, které pomáhají rozvíjet povědomí.

5. **The Bars**: Jedním z nejznámějších nástrojů Access Consciousness jsou také "Bars". Jsou to body na hlavě, které jsou spojeny s různými aspekty vašeho života. Masáž těchto bodů může pomoci uvolnit omezení a stres a otevřít dveře k většímu povědomí.

Cílem Access Consciousness je pomoci jednotlivcům žít šťastnější a plnější životy tím, že jim poskytuje nástroje k tomu, aby se osvobodili od omezení, která jim brání v dosažení svých cílů a vytvoření vlastní reality. Tento přístup je otevřený a flexibilní, a každý jednotlivec si může vybrat, jaké nástroje a techniky mu nejlépe vyhovují.

Mantra ACCESS BARS®: Vše v životě ke mně přichází s radostí, lehkostí a slávou.