Více o Access Bars

01.03.2020

Co je to Access Bars®?

ACCESS BARS® je součástí nástrojů a procesů Access Consciousness®.

Metoda vznikla v roce 1990 v USA a od té doby již pomohla tisícům lidí na celém světě změnit významné aspekty jejich života.

BARs je 32 bodů v oblasti hlavy, něco jako počítačová banka všech myšlenek, pocitů, emocí, postojů i přesvědčení, které si během života vytváříme, a které v nás zůstávají uloženy. Při terapii se jemným dotykem správné kombinace bodů rozproudí jejich energie. Poté informace s negativním nábojem mizí, jako když zmáčknete tlačítko delete na počítači. Lehkými doteky můžeme odbourávat podvědomé emocionální, mentální a energetické bloky, které nám nedovolují žít naplno, s chutí a úspěšně. Různé body, různé druhy životních témat. Jsou zde uloženy vzpomínky, emoce a pocity, nabytá přesvědčení a postoje, které jsme si v průběhu života vytvořili, nebo je převzali. To nepotřebné se vymaže a uvolní se prostor. Změní se váš dosavadní způsob nahlížení na život. V krátké době vnímáte, že dochází ke změnám, a i vy se stáváte jinými. Celý váš život se může změnit.
Několik lékařů, kteří jsou odborníky v oblasti biologické zpětné vazby, zaznamenalo v průběhu jedné hodiny terapie Access Bars® změny mozkových vln, které jdou od beta k mnohem uvolněnějším theta vlnám.


Zakladatel metody ACCESS BARS® Gary Douglas říká: "Vaše volba je to, co tvoří vaši budoucnost. Často máme podivná přesvědčení, že věci a situace se nám nějak dějí, že pro nás byly zvoleny, že je to osud apod. Skutečností je, že každá volba, kterou jsme kdy udělali, vytvořila to, co žijeme dnes. Změníme-li naši volbu, můžeme mít jinou budoucnost".


Kdyby sis mohl vybrat svou budoucnost dnes, co bys udělal?
Pro co by ses rozhodl?

ACCESS BARS® vám pomůže usnadnit změny ve všech oblastech vašeho života. Jednotlivé body souvisí s oblastmi života, jako jsou vztahy, peníze, práce, zdraví, stres, kreativita apod. Nejprve jemný dotek nastartuje proces, při kterém dochází k uvolnění a vyčištění limitujících myšlenek, pocitů a emocí. Postupně dochází ke zrušení našich omezení a programů, které si podvědomě ve svém životě vytváříme, a které nám brání žít šťastný život. Odchází vše, co už je připraveno, aby z našeho života odešlo. Vše, co už nám neslouží. Vše, co nás limituje, nedovolí nám být tím, kým chceme být a žít to, po čem vnitřně toužíme.

Celkový stav těla a duše se zharmonizuje podle vnitřních priorit klienta.
Zkušenost s terapií Access Bars® může být pro každého různá. Nejhorší, co se může stát po Bars® je to, že se cítíte uvolněně, jako kdybyste absolvovali nejlepší masáž v životě. A to nejlepší, co se může stát je, že se váš život změní k lepšímu. Gary Douglas, zakladatel Access Consciousness však s úsměvem na tváři tvrdí opak: "To nejlepší, co se vám může stát je to, že jste měli super masáž, a to nejhorší je, že se vám od základu změní život". Jakmile se jednou Bars® spustí, pokračují v uvolňování uvízlé energie jednou pro vždy, ale po každém opakování této terapie je efekt dynamičtější.

Fakt, že ACCESS BARS® skutečně funguje a v mozku se něco odehrává, je potvrzeno i vědecky. Podrobně se tím zabýval neurolog Dr. Jeffrey L. Fannin. Provedl EEG řadě lidí před ACCESS BARS® a po něm. Výsledky ukázaly, že mozek začal být aktivní a něco se v něm začalo dít.

Vědec po prozkoumání výsledků výzkumu prohlásil: "Dělám tuto práci 16 let, viděl jsem spoustu různých mozků, v různých stavech, ale toto je poprvé, co jsem viděl, že mozek dělá něco takového. Když jsem viděl výsledky, spadla mi čelist."
Vědecký výzkum provedený Dr. Terrie Hope PhD, DNM, CFMW publikovaný v časopise Journal of Energy Psychology: Teorie, výzkum a léčba, v listopadu 2017 odhalil výsledky 90 minutového sezení Access Bars signalizující významné snížení těžké deprese a úzkosti.

U účastníků se snížila závažnost symptomů deprese o 82,7% (průměr).

Z výsledků čtyř vědecky platných standardizovaných dotazníků a měření mozkových vln pomocí mapování mozku (QEEG), Dr. Hope objevila ve své studii, že Access Bars® snížily závažnost symptomů úzkosti o 84,7% (průměr).

Výsledky měření mozkových vln před a po ukončení programu Access Bars® ukázaly zvýšení soudržnosti mozku u všech účastníků, což naznačuje změnu směrem k normálnímu stavu. Soudržnost mozkových vln je spojena s komunikací mezi oblastmi mozku a výzkumníci zjistili, že optimální koherence mozku je spojována s mnoha věcmi, jako je inteligence, schopnost učit se, bdělost, reakční doba a kreativita.

Výsledek optimální koherence mozku souvisí s mnoha věcmi, jako je inteligence, schopnost učit se, bdělost, reakční čas a kreativita.

Výrazné snížení vážných zdravotních problémů, uvedené v tomto výzkumu naznačuje, že Access Bars® může být účinný jako léčba úzkosti a deprese. Dr. Hope plánuje rozsáhlejší výzkum v blízké budoucnosti.

Pro více informací o tomto výzkumu a úplném publikovaném článku v Journal of Energy Psychology: Teorie, výzkum a léčba - Theory, Research, and Treatment, 9(2), 26-38. November 2017 - doi:10.9769/EPJ.2017.9.2.TH jděte na: energypsychologyjournal.org


Access Consciousness® uvádí mezi účinky metody ACCESS BARS® následující:

 • Odstranění bolestí různých částí těla
 • Odstranění nemocí jako jsou migrény, alergie, astma, ekzémy
 • Nastartování samoléčebných procesů v těle, zrychlení hojení a rehabilitace po lékařských zákrocích či úrazech
 • Uvolnění stresu a napětí
 • Pomoc v obtížných životních situacích
 • Odbourání únavy a vyčerpanosti, zvýšení životní energie
 • Odstranění psychických problémů jako je deprese, úzkosti, strachy, fóbie
 • Snížení hyperaktivity u dětí
 • Vede k celkovému rozvoji osobnosti na psychické i fyzické úrovni
 • Zmírnění napětí v mysli a těle
 • Vytváří trvalý pocit míru, klidu a pohody
 • Cítíte se ve stejný okamžik relaxovaně i povzbuzeně
 • Uklidnění rušivého hlasu v hlavě, který se aktivuje hlavně v době stresu a tlaku na výkon
 • Uvolnění bloků vytvořených hněvem, frustrací a vyčerpáním
 • Zlepšení mezilidských vztahů
 • U dětí zlepšení prospěchu ve škole díky zlepšení kognitivních funkcí mozku
 • Těhotné ženy si pochvalují urychlení a odlehčení porodního procesu v případě, že podstupovaly ošetření Bars® pravidelně
 • Zlepšení spánku
 • Jemné doteky na bodech spouštějí neuvěřitelně relaxační proces. Co Vás před odchodem znepokojovalo a štvalo, tak Vás po Barsech nechá v klidu.

To vše a mnohem víc díky jednoduché metodě Access Bars®.

Ošetření je vhodné pro dospělé i děti. U dětí dochází ke spuštění Access Bars® bodů zpravidla zvlášť lehce. Ještě neuvažují o tom, co je a není možné. Aby Barsy (dospělým) opravdu pomohly, doporučuje se absolvovat alespoň 3 sezení.